Kontrakt og handelsbetingelser i revision 3.0, er gældende fra 01-03-2020

Alt det med småt, skrevet med STORT lige til at forstå
Er der alligevel noget du gerne vil have uddybet eller er i tvivl om, så kontakt os endelig.
Vi samler nemlig på glade og tilfredse kunder.

Handelsbetingelser og kontrakt er gældende for alle aftaler indgået med Love The Dress, igaard.dk og alle kunder (både erhverv og private) anført herunder, herefter refereret til som “kunden(s)”. Love The Dress ejes og administreres af Igaard.dk

Denne kontrakt forpligter kunden til at give Igaard.dk besked om væsentlige ændringer i opgaven i rimelig tid inden opgavens start, dvs. starttidspunkter, adresser, og lign. Igaard.dk kan ikke, ved manglende informering, holdes til ansvar for evt. forsinkelser eller udeblivelser.

Igaard.dk er ikke ansvarlig for manglende udførelse af en opgave, i tilfælde af begivenheder der er uden for Igaard.dk’s kontrol (force majeure). Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forkerte angivelser af adresser, forsinkelser forvoldt af kunden eller dennes gæster, person der går ind foran Igaard.dk mens der tages billeder eller filmes, restriktioner på lokationer, trafikale forhold, afspærringer, uheld og tyveri.

Igaard.dk kan ikke gøres ansvarlig for baggrunde og lysforhold der forringer kvaliteten af det bestilte arbejde eller umuliggør opgaven.

Det er, medmindre andet er tydeligt skriftligt aftalt, kundens ansvar at indsamle tilladelser til at Igaard.dk kan fotografere og/eller filme på de ønskede steder, dog har Igaard.dk ved drone optagelser ansvaret for, at advisere politiet. (Bemærk at mange offentlige bygninger, fx banegårde, metrostationer, indkøbscentre og lign. har forbud mod fotografering medmindre, der er fremsendt en skriftlig tilladelse).

Alle billeder og film lavet af Igaard.dk er beskyttet af ophavsretsloven. Det betyder at Igaard.dk har alle rettighederne til videoer og billeder, og de må ikke kopieres, printes, ændres, videresælges eller reproduceres uden Igaard.dk’s skriftlige tilladelse.
Dog giver Igaard.dk ved levering af billederne, kunden begrænset brugsret over billederne, hvilket betyder at kunden frit må printe billederne, og dele de af Igaard.dk redigerede billeder på sociale medier og deres egen hjemmeside, blogs osv., gerne med henvisning til fotografen ”igaard.dk”.

Det er ikke tilladt for kunden at videresælge eller benytte billederne i kommercielle sammenhænge uden skriftlig tilladelse fra Igaard.dk.
Det er ikke tilladt for kunden at ændre, herunder beskære eller lægge ”instagram filtre” på de leverede billeder uden Igaard.dk’s tilladelse.

I tilfælde af at Igaard.dk ikke kan møde op og fuldføre opgaven som aftalt pga. en skade, sygdom, en ulykke, trafikale problemer eller lign., som er udenfor Igaard.dk’s kontrol, vil vi gør alt i vores magt for at finde en afløser. Skulle det ske, at en afløser ikke kan findes, vil der ikke kunne kræves erstatning, men alle indbetalinger vil selvfølgelig blive tilbagebetalt. I det tilfælde at alle de digitale filer går tabt, bliver stjålet eller ødelagt, af årsager udenfor fotografens kontrol, inklusiv, men ikke begrænset til harddiskfejl, kamerafejl, stjålet eller lign. vil der ikke kunne kræves erstatning, men alle indbetalinger vil selvfølgelig blive tilbagebetalt.

Gavekort og vouchers købt eller vundet hos Igaard.dk, kan ikke ombyttes til kontanter.
Ligeledes kan disse ikke kombineres med andre rabat-koder eller kampagner, medmindre dette er aftalt. Gavekort skal indløses indenfor den angivne dato, og vil ellers forfalde. Igaard.dk refunderer ikke udløbne gavekort, ej heller erstattes bortkomne eller beskadigede gavekort og vouchers. Ved almindelige gavekort, er udløbsdatoen 1 år efter købsdatoen.

Igaard.dk yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Igaard.dk kan ikke refundere på baggrund af uenighed omkring stil, beskæring, valg af lys og lign. medmindre dette afviger markant fra de viste eksempler på hjemmesiden eller det aftalte. Køber får altid mulighed for at se og godkende billederne digitalt inden disse printes og afsendes. Fakturaen skal fremvises til Igaard.dk i forbindelse med anvendelse af reklamationen. Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har eller burde have opdaget manglen ske til Igaard.dk inden rimelig tid. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Dette er som udgangspunkt inden forfaldsdato på faktura. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Igaard.dk er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Igaard.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Skulle en pakke sendt fra Igaard.dk være blevet væk i posten, er denne som udgangspunkt forsikret, og der fremsendes en ny, når dette er afklaret, naturligvis uden ekstra beregning for kunden, men Igaard.dk er ikke ansvarlig for eventuelle tab som måtte være køber opstået under ventetiden, i forbindelse med forsinkelsen.

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i køber besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber. Alle pakker sendes via. DAO, GLS, PostNord eller lign. Professionel fragtselskab, og er forsikret herigennem.

Medmindre andet er udført i kontrakt, har Igaard.dk den fulde brugsret. Dette gælder når der er tale om gratis sessioner. Igaard.dk’s rettigheder forløber over 50 år.
Såfremt en kunde på et senere tidspunkt fortryder og ønsker de fulde rettigheder over video/billedmateriale, kan dette ske ud fra den anførte pris på hjemmesiden på fortrydelsestidspunktet.

Ved betalte foto og video opgaver, overdrages brugsretten til kunden, og Igaard.dk benytter ikke billederne medmindre andet er aftalt.
Bemærk; offentliggøres billederne i en kommerciel sammenhæng, skal fotografens navn anføres uanset prisen på fotograferingen, jf. dansk lovgivning.
Ønsker du at bruge billederne uden at kreditere fotografen, bedes du kontakte os så vi kan lave en særskilt aftale angående dette.

Misbrug af www.igaard.dk og vores produkter vil medføre politianmeldelse.

Du har altid mulighed for at få at vide, hvilke oplysninger jeg opbevarer om dig. Du skal blot sende en mail til info@igaard.dk og oplyse dit navn og din adresse. Du vil hurtigst muligt modtage en mail om hvilke informationer vi opbevarer om dig. Ønsker du vi sletter disse oplysninger skal det fremgå tydeligt af din mail. Alle produktioner gemmes min. 2 år efter afsluttet dato. Du vil indenfor denne periode have muligheden for at modtage billederne digitalt igen, skulle du miste dem.

Ingen informationer videregives til tredjepart. De data du opgiver, når du handler hos os, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder. Din email-adresse bruges udelukkende til fremsendelse af billeder, samt faktura. Du accepterer dette ved bookningen af opgave hos Igaard.dk.
Vi bruger et tredjeparts-firma til håndtering af billedfremvisning, backup, ordrehåndtering, samt fakturering. Du kan til enhver tid få oplyst hvilke oplysninger vi opbevarer omkring dig, og få dem slettet, såfremt du ikke har udestående på din kundekonto.
Brug af fotos/videoer på Igaard.dk, eller anden kommerciel sammenhæng, vil kun ske ved særskilt accept fra kunden.

Alle priser er baseret på, at vi kan vise vores arbejde frem inklusive, men ikke begrænset til, via vores SoMe kanaler og til reklameformål, således kan vi finde på, at bruge materiale både online og print efter I har modtaget foto/video.
Som kommende kunde ønsker I jo heller ikke, at vælge en fotograf/videograf uden, at kunne se billeder og video, I vil nok gerne vide hvad I kan forvente af kvalitet og stil. Vi ønsker at kunne vise vores arbejde til besøgende og potentielle kommende kunder. Eksklusive rettigheder kan naturligvis tilkøbes for +25% af enhver annonceret / aftalt pris.

Ved ordreafgivelse bortfalder fortrydelsesretten, jvf. Forbrugeraftaleloven §18 stk. 3 & 12, i tilfælde af at kunden aflyser aftalen med Igaard.dk betales indbetalinger, uanset beløbets størrelse ikke tilbage.
Der vil blive opkrævet et beløb der svarer til 100% af det aftalte, såfremt Igaard.dk ikke bliver booket til en anden opgave på den aftalte dato. Bliver Igaard.dk booket på den aftalte dato efterfølgende for et beløb svarende til oprindelige booking blive betalt tilbage, dog vil booking gebyr på 2500,- stadig ikke blive tilbagebetalt.

”Afbestilling/aflysning på baggrund af Covid-19, Corona-virus eller lign. sygdomme, som WHO har erklæret for international sundhedskrise, betragtes ikke som en force majeure situation.”
Det betyder i praksis at kunder der indgår aftaler med os, IKKE kan påberåbe sig Force Majeure pga. Covid-19, Corona virus eller lign. Sundhedskrise, og få gebyrfri afbestilling.
Om booking eller gavekort vil altid tilbydes i sådanne situationer.
Såfremt opgaven forhindres pga. force majeure (naturkatastrofer, international sundhedskrise, strejke, krigshandlinger, optøjer og lignende) er Igaard.dk ikke erstatningspligtig for afbrudte eller ikke gennemførte opgaver.

Med venlig hilsen
Tina & Jan
Erhvervs-, Portræt- og Bryllupsfotografer.
_______________
30564057 – kontor
info@igaard.dk
https://igaard.dk/
https://facebook.com/fotoigaarddk
https://instagram.com/fotoigaarddk

GDPR – EU’S PERSONDATAFORORDNING 25. MAJ 2018

Behandling af personlige oplysninger

Det er vigtigt for os at gøre dig tryg med hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger. Alle personlige oplysninger og data bliver behandlet fortroligt og bliver aldrig videregivet til tredjemand.Personlige data bliver anvendt til internt brug, for at opretholde og genemfører kundeforholdet.Hvad indsamler vi af personlige oplysninger Der bliver udlukket indsamlet generelle personoplysninger, som skal bruges i forbindelse med at være kunde hos os, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, m.v.

Vi opbevarer eventuelle personoplysninger, så længe opgaven er aktiv. Herefter slettes en del af oplysningerne.

E-mails opbevares så længe opgaven eller kundeforholdet er aktivt, herefter slettes de løbende.

Vi indsamler ikke personfølsomme oplysninger.

Skulle der tilgå os oplysninger ved f.eks. forsikringsfotografering, som forsikringsselskabet har påført papierne som viser hvad opgaven går ud på, slettes disse når opgaven ikke længere er aktiv og udført, er oplysningerne påført en evt. faktura som betalings id og lign., opbevares disse i 5 år grundet gældende krav fra Skat

I vores fakturerings system til erhvervskunder vil der ydermere i nogle tilfælde findes oplysninger om kontaktpersoner og forskellige leveringsadresser.

Fakturabetaling sker via bankoverførsel til JyskeBank, her står JyskeBank for sikkerheden.

Betaling og faktureringsoplysninger opbevares 5 år grundet gældende krav fra Skat.

Opbevaring af negative/digitale filer (billeder)

Fotograferings negativer/digitale filer billeder tænkes opbevaret, så længe det er os muligt.

Vi har ikke en fast tidshorisont for opbevaring af personoplysninger, herunder billeddata.

Opbevaringen sker så du efterfølgende kan bestille billeder fra opgaven, med mulighed for efterbestilling af billeder, udskiftning af uheldsramte billeder (brand/vandskade/mekanisk skade m.m.) samt af garantihensyn, samt af familiehistorisk hensyn.

Opbevaringen af digitale filer sker i lukket system, med angivelse af fornavn og efternavn samt dato.

Produktion af varer og tjenester

Produktion af varer til kunder foretages primært hos os selv.

Ved ekstern produktion med anvendelse af persondata (billeder/filer) overdrages alene relevante filer til denne produktion, mens øvrige persondata ikke overdrages.

Rettigheder

Som kunde giver vi dig, fuldstændig gennemsigtighed i hvilke persondata vi gemmer og hvordan vi opbevarer dem.

Du har ret til indsigt i de oplysninger vi har om dig og til at få urigtige oplysninger rettet.

Om IGAARDs anvendelse af kundebilleder

Person/portræt kundebilleder anvendes aldrig uden en skriftlig tilladelse og alene til markedsføring af vores forretning, online og offline.

Dette direkte på egne materialer eller hos markedsførings samarbejdspartenere/leverandører og altid med angivelse af vores bomærke/logo i materialet eller på billedet.

Vi henviser også til loven om copyright, der både beskytter bestiller og fremstiller af et billede.

Om IGAARD

Dataansvarlig: Jan Igaard, +45 30443484 – jan@igaard.dk

Databehandler: Jan Igaard, +45 30443484 – jan@igaard.dk

Læs hele GDPR for IGAARD her